Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Μετά από οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι ο αθλητές, προπονητές, παράγοντες και γενικά συνοδοί αποστολών όλων των σωματείων, θα πρέπει να είναι κάτοχοι της κάρτας GAL προκειμένου η συμμετοχή τους να θεωρείται έγκυρη σε διεθνή Τουρνουά και Πρωταθλήματα που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο.

Βασικός σκοπός της κάρτας GAL είναι η διαπίστωση και ετήσια διαπίστευση κάθε αθλητή, συνόδου, προπονητή, μέλους αποστολής, ότι ανήκει σε συγκεκριμένο αθλητικό σύλλογο με την εξασφάλιση του κράτους μέλους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπου ανήκει.

Η έκδοση των εν λόγω καρτών, γίνεται αποκλειστικά και μόνο δια μέσου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με νέα οδηγία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, σας παραθέτουμε αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά όπως έχουν τροποποιηθεί και απαιτούνται πλέον για την έκδοση κάρτας GAL. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΛ.Ο.Τ., 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής σας σε πρωτάθλημα του εξωτερικού.

Σας εφιστούμε την προσοχή σας, στην πιστή τήρηση των 3 μηνών (90 ημερών), καθώς η ΕΛ.Ο.Τ., θα πρέπει να καταθέτει τα ορθά δικαιολογητικά σας (άνευ εκκρεμότητας) στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, 75 τουλάχιστον ημέρες πριν την δήλωση συμμετοχής σας σε πρωτάθλημα του εξωτερικού.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, η ευθύνη για την μη συμμετοχή αθλητή – αθλήτριας σε πρωτάθλημα, θα βαρύνει αποκλειστικά το σωματείο σας.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ E-MAIL ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – info@elot-tkd.gr

Δικαιολογητικά αθλητών

1. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας (διαστάσεις 236 χ 295 pixels σε μορφή JPG) σε λευκό φόντο.

2. Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG το διαβατήριο ή νέα ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) εάν δεν υπάρχει διαβατήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Το διαβατήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει λήξει και να φέρει την υπογραφή του κατόχου.

3. Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG το δίπλωμα Dan KUKKIWON ή εάν δεν υπάρχει, τότε ο αθλητής-αθλήτρια θα πρέπει να μας αποστείλει φωτοτυπία του Ελληνικού διπλώματος κουπ για έγχρωμες ζώνες ή του Ελληνικού διπλώματος Νταν για μαύρες ζώνες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διπλώματος KUKKIWON DAN, αρκεί και το Ελληνικό Νταν.

4. Παράβολο κατάθεσης για έκδοση κάρτας GAL που θα ισχύει: 30€ για ένα χρόνο, 55€ για δύο χρόνια, 80€ για 3 χρόνια, 105€ για τέσσερα χρόνια και 130€ για πέντε χρόνια. Το παράβολο θα πρέπει να το καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα στον λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Τ. με Αριθμό Λογαριασμού: 6577-105152-814 και IBAN: GR6301715770006577105152814. Θα πρέπει η κατάθεση να αποσταλεί ηλεκτρονικά και να συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση θα πρέπει να είναι προσωπική του κάθε ατόμου και υποχρεωτικά να αναφέρεται το πλήρες ονοματεπώνυμο καθώς και η ακριβής επωνυμία του συλλόγου που ανήκετε. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή σας δεν θα είναι έγκυρη).

5. Συμπληρωμένες οι παρακάτω φόρμες που επισυνάπτονται:

– Αίτηση Minors (μόνο για ανήλικους), η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον αθλητή- αθλήτρια και από τον κηδεμόνα τους. Επίσης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου ή του Γραμματέα του συλλόγου.

– Το καινούργιο επιπλέον έγγραφο WTF G RANKED WAIVER (διάρκειας 5 ετών) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την αθλητή/τρια και σε περίπτωση ανήλικου/ης τότε θα πρέπει να υπογράφεται και από τον κηδεμόνα.

– Φόρμα σε μορφή EXCEL για όλους αθλητές-αθλήτριες (ανήλικοι και ενήλικοι), παράγοντες, προπονητές, ή άλλη ιδιότητα.

– Φόρμα σε μορφή EXCEL που την συμπληρώνει ο εκπρόσωπος του συλλόγου και αφορά τα πλήρη στοιχεία του συλλόγου. (Η φόρμα αυτή θα συμπληρωθεί μία φορά άπαξ, δηλαδή δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά που θα επιθυμείτε για κάποιο μέλος του συλλόγου σας έκδοση κάρτας GAL).


Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

Αίτηση Minors – ΕΔΩ

WTF G RANKED WAIVER – ΕΔΩ

Φόρμα σε EXCEL για αθλητές, παράγοντες, προπονητές κτλπ. – ΕΔΩ 

Φόρμα σε EXCEL για εκπρόσωπο συλλόγου – ΕΔΩ


Δικαιολογητικά για ανανέωση κάρτας GAL αθλητών

1. Σε περίπτωση αλλαγής βαθμού Νταν ή Κουπ απαιτείται : Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG το νέο δίπλωμα Dan KUKKIWON ή του Ελληνικού διπλώματος κουπ για έγχρωμες ζώνες ή του Ελληνικού διπλώματος Νταν για μαύρες ζώνες.

2. Παράβολο κατάθεσης για έκδοση κάρτας GAL που θα ισχύει: 30€ για ένα χρόνο, 55€ για δύο χρόνια, 80€ για 3 χρόνια, 105€ για τέσσερα χρόνια και 130€ για πέντε χρόνια. Το παράβολο θα πρέπει να το καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα στον λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Τ. με Αριθμό Λογαριασμού: 6577-105152-814 και IBAN: GR6301715770006577105152814. Θα πρέπει η κατάθεση να αποσταλεί ηλεκτρονικά και να συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση θα πρέπει να είναι προσωπική του κάθε ατόμου και υποχρεωτικά να αναφέρεται το πλήρες ονοματεπώνυμο καθώς και την ακριβής επωνυμία του συλλόγου που ανήκετε. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή σας δεν θα είναι έγκυρη).

3. Συμπληρωμένες οι παρακάτω φόρμες που επισυνάπτονται:

– Αίτηση Minors (μόνο για ανήλικους), η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον αθλητή- αθλήτρια και από τον κηδεμόνα τους. Επίσης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου ή του Γραμματέα του συλλόγου.

– Το καινούργιο επιπλέον έγγραφο WTF G RANKED WAIVER (διάρκειας 5 ετών) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την αθλητή/τρια και σε περίπτωση ανήλικου/ης τότε θα πρέπει να υπογράφεται και από τον κηδεμόνα.


 

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

Αίτηση Minors – ΕΔΩ

WTF G RANKED WAIVER – ΕΔΩ


Δικαιολογητικά προπονητών

1.. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας (διαστάσεις 236 χ 295 pixels σε μορφή JPG) σε λευκό φόντο.

2. Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG το διαβατήριο ή νέα ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) εάν δεν υπάρχει διαβατήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Το διαβατήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει λήξει και να φέρει την υπογραφή του κατόχου.

3. Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG το Ελληνικό δίπλωμα Νταν, το δίπλωμα Dan KUKKIWON (εάν υπάρχει), το δίπλωμα Προπονητή E.T.U καθώς και την κάρτα Προπονητή E.T.U.

4. Παράβολο κατάθεσης για έκδοση κάρτας GAL που θα ισχύει: 30€ για ένα χρόνο, 55€ για δύο χρόνια, 80€ για 3 χρόνια, 105€ για τέσσερα χρόνια και 130€ για πέντε χρόνια. Το παράβολο θα πρέπει να το καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα στον λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Τ. με Αριθμό Λογαριασμού: 6577-105152-814 και IBAN: GR6301715770006577105152814. Θα πρέπει η κατάθεση να αποσταλεί ηλεκτρονικά και να συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση θα πρέπει να είναι προσωπική του κάθε ατόμου και υποχρεωτικά να αναφέρεται το πλήρες ονοματεπώνυμο καθώς και την ακριβής επωνυμία του συλλόγου που ανήκετε. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή σας δεν θα είναι έγκυρη).

5. Το καινούργιο επιπλέον έγγραφο WTF G RANKED WAIVER (διάρκειας 5 ετών) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την προπονητή/προπονήτρια.


Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο:

WTF G RANKED WAIVER – ΕΔΩ


Δικαιολογητικά για ανανέωση κάρτας GAL προπονητών

1.. Σε περίπτωση αλλαγής βαθμού Νταν απαιτείται : Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG το νέο δίπλωμα Dan KUKKIWON ή το νέο Ελληνικό δίπλωμα Νταν.

2. Σε ηλεκτρονική μορφή JPEG το δίπλωμα Προπονητή E.T.U. καθώς και την κάρτα Προπονητή E.T.U.

3. Παράβολο κατάθεσης για έκδοση κάρτας GAL που θα ισχύει: 30€ για ένα χρόνο, 55€ για δύο χρόνια, 80€ για 3 χρόνια, 105€ για τέσσερα χρόνια και 130€ για πέντε χρόνια. Το παράβολο θα πρέπει να το καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα στον λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Τ. με Αριθμό Λογαριασμού: 6577-105152-814 και IBAN: GR6301715770006577105152814. Θα πρέπει η κατάθεση να αποσταλεί ηλεκτρονικά και να συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση θα πρέπει να είναι προσωπική του κάθε ατόμου και υποχρεωτικά να αναφέρεται το πλήρες ονοματεπώνυμο καθώς και την ακριβής επωνυμία του συλλόγου που ανήκετε. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή σας δεν θα είναι έγκυρη).

4. Συμπληρωμένη η παρακάτω φόρμα που επισυνάπτουμε :

– Το καινούργιο επιπλέον έγγραφο WTF G RANKED WAIVER (διάρκειας 5 ετών) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την προπονητή/προπονήτρια.


Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο:

WTF G RANKED WAIVER – ΕΔΩ


Όσον αφορά την εγγραφή των συλλόγων στο νέο σύστημα Hangastar για δήλωση συμμετοχής αθλητών – αθλητριών σε Διεθνή πρωταθλήματα, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τα εξής:

Οι σύλλογοι της ΕΛ.Ο.Τ που επιθυμούν να εγγράψουν τους αθλητές τους σε διεθνή Τουρνουά και Πρωταθλήματα μέσω του συστήματος Hangastar, θα πρέπει πρώτα να ορίσουν στην ΕΛ.Ο.Τ. έναν αντιπρόσωπο του συλλόγου τους, ο οποίος θα είναι απαραίτητα κάτοχος κάρτας GAL, ώστε να εξουσιοδοτηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως ο μοναδικός αρμόδιος αντιπρόσωπος του συλλόγου, που θα έχει τους απαραίτητους κωδικούς για την πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα δηλώνει απευθείας ο κάθε σύλλογος τους αθλητές – αθλήτριες σε όσες διεθνείς διοργανώσεις επιθυμεί να μεταβεί.

Ως εκ τούτου θα πρέπει ο κάθε σύλλογος ξεχωριστά να αποστείλει στο email της Ομοσπονδίας τα στοιχεία του αντιπροσώπου που επιθυμεί: Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα στο σύλλογο, email επικοινωνίας μας, καθώς και τον κωδικό της κάρτας GAL που είναι κάτοχος. Ακολούθως, τα εξουσιοδοτημένα αυτά άτομα θα λάβουν ένα κωδικό που θα τους επιτρέπει την πρόσβαση στο σύστημα Hangastar για να μπορούν έτσι να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής αθλητών στις διοργανώσεις που επιθυμούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ GAL Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.


Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


Πηγή: ΕΛΟΤ

Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter