Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Η Φυσική Αγωγή αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σχολικού προγράμματος στις περισσότερες χώρες του κόσμου και η καθημερινή Φυσική Αγωγή συστήνεται από πολλούς επιστημονικούς φορείς (1-3).

Εκτός του να παρέχει τη δυνατότητα για σωματική δραστηριότητα και οργανωμένη άσκηση, η Φυσική Αγωγή εμπεριέχει στους σκοπούς της και θέματα που δεν σχετίζονται ευθέως με το θέμα της υγείας, όπως γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς συστάσεις, ο συνιστώμενος χρόνος της Φυσικής Αγωγής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 150 λεπτά εβδομαδιαίως (4).

Η σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο «περιθωριοποίησης». Κατά τα τελευταία έτη, ο χρόνος που αφιερώνεται στη Φυσική Αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται σταδιακά.

Συγκεκριμένα, από το 2002 έως το 2007 μειώθηκε από τα 121 στα 109 λεπτά εβδομαδιαίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από τα 117 λεπτά στα 101 λεπτά στη δευτεροβάθμια, ενώ σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν ενδείξεις ότι η επισήμως συνιστώμενη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία δεν ακολουθείται πιστά από όλες τις χώρες, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις νομικές υποχρεώσεις όλων των χωρών (5).

Στη χώρα μας ο εβδομαδιαίος χρόνος της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται από 80 έως 90 λεπτά και είναι σημαντικά μικρότερος από το μέσο χρόνο των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και από αυτόν που συστήνεται.

Προσφάτως, η Ελληνική πολιτεία προχώρησε σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα διπλασιασμού των εβδομαδιαίων ωρών της Φυσικής Αγωγής (160-180 λεπτά εβδομαδιαίως) στις τέσσερις πρώτες τάξεις (Α΄- Δ΄ τάξη) 1.200 περίπου σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΑΕΠ, Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα).

Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα στη χώρα μας, ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται σε σωματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανόμενης και της οργανωμένης σωματικής άσκησης τις ημέρες του σχολείου όπου διεξάγεται και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είναι 69 ± 23 λεπτά για τα αγόρια και 62 ± 21 λεπτά για τα κορίτσια.

Από τον παραπάνω χρόνο τα 59 ±21 λεπτά στα αγόρια και τα 44 ±26 λεπτά στα κορίτσια αφορούν μέτριας έως υψηλής έντασης σωματικές δραστηριότητες, όταν οι διεθνείς συστάσεις προτείνουν τουλάχιστον 60 λεπτά ημερήσιας συμμετοχής σε μέτριας έως υψηλής έντασης σωματικές δραστηριότητες.

Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ότι στη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ο μέσος χρόνος άσκησης με μέτριας έως υψηλής έντασης σωματικές δραστηριότητες είναι περίπου 35 λεπτά και για τα δύο φύλα, εύρημα που υποδηλώνει τη σημαντική συμβολή της καθημερινής ένταξης στο ημερήσιο πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (6).

Πηγή: ΕΥΖΗΝ


Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


Βιβλιογραφία

Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for school and community programs to promote lifelong physical activity among young people. MMWR Recomm Rep. 1997; 46:1–36.

US Department of Health and Human Services. Healthy People 2010, conference ed. Washington, DC: US Department of Health and Human Services; 2000.

US Department of Health and Human Services, US Department of Education. Promoting Better Health for Young People Through Physical Activity and Sports: A Report to the President from the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of Education. Washington, DC: US Department of Health and Human Services/ US Department of Education; 2000.

Burgeson CR, Wechsler H, Brener ND, et al. Physical education and activity: results from the School Health Policies and Programs Study 2000. J Sch Health. 2001; 71:279 –293.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2007/2086(INI)]. Έκθεση σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία. Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Pal Schmitt, 2007.

Τάμπαλης Κωνσταντίνος. Διδακτορική διατριβή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα 2011.

Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter