Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Εικοσιπέντε συνολικά αθλητικές υποτροφίες ύψους 4.000 ευρώ προσφέρει το Ίδρυμα Α.Γ Λεβέντη σε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα ή την Κύπρο, που αγωνίζονται σε ατομικά ολυμπιακά αθλήματα και αφορούν αθλητικές διακρίσεις για το έτος 2015.

Με στόχο και γνώμονα την «του Ολυμπιακού Ιδεώδους, που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», το Ίδρυμα τα τελευταία 17 χρόνια έχει χορηγήσει περισσότερες από 400 υποτροφίες.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας

Υποψηφιότητες δύνανται να υποβάλλουν αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Αθλητές στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία στο παρελθόν έχουν τη δυνατότητα να τη διεκδικήσουν ξανά και να τους χορηγηθεί εκ νέου.

Θα προτιμηθούν αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν χορηγούς ή/και δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.


Υποβολή υποψηφιότητας

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται μέσω ειδικού εντύπου, το οποίο θα διατεθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη στις αθλητικές ομοσπονδίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει και τους όρους δέσμευσης που οφείλει να τηρήσει ο υποψήφιος σε περίπτωση χορήγησης της υποτροφίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :

(ι) Βιογραφικό σημείωμα (αθλητικό και σπουδών).

(ιι) Βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί των αθλητικών επιδόσεων που επικαλείται ο υποψήφιος.

(ιιι) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή χορηγίες που έχει ήδη λάβει.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

 

Χρόνος υποβολής

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές και θα παραλαμβάνονται έως και την 30η Νοεμβρίου 2015. Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν ύστερα από την ημερομηνία αυτή, έστω και αν παραληφθούν, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

 

Τόπος υποβολής

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη www.agleventisfoundation.org ή μέσω e-mail στο whatandwhy@cosmotemail.gr

Ο φάκελος της υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλεται MONO ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας W&W, Πατησίων 141, 11251, Αθήνα, έως την 30/11/2015, από τη σφραγίδα του οποίου θα προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης.


Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


 

Διαβάστε και κατεβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ:

ipotrofies-leventis-tkdmag_2015-2016

 

Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter