Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 5-6 Απριλίου 2017 θα διεξαχθεί το πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα Ταεκβοντό.

Οι αγώνες θα γίνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων με τη διοργάνωση να αναλαμβάνουν η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Π/Βθμιας και Δ/βθμιας Εκπ\σης Γ’ Αθήνας και η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό.

Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται και τα οποία είναι :

1. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα  Λυκείου   

Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

Στην Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο  η Βεβαίωση Ιατρού ότι στον/στην μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων.

Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικής Ιατρικής.

Διευκρινίζεται ότι  μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α’ τάξη Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002 μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση και από Παιδίατρο. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

Επισημαίνεται, ότι οι Αθλητικές Mαθητικές Tαυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες  Ταεκβοντό  Λυκείων σχ. έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής ταυτότητας σύμφωνα με την υπ’ αρ.  190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση.

2. Φωτοτυπία και των δυο πλευρών της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  του μαθητή-τριας.

3. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9, επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας του/της μαθητή/τριας

4. Δελτίο αθλητικής ιδιότητας από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταε-κβο-ντό

Οι μαθητές-αθλητές/μαθήτριες-αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα από Ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.

Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από το σωματείο.

Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες  Ταε-κβο-ντό Λυκείων σε  μαθητές/τριες  που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα  δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Η Προκήρυξη (κατεβάστε την ΕΔΩ)

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞHΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ-ΑΓΩΝΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ-ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ-2017

 

Τα έγγραφα που πρέπει να κατεβάσετε

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 2017

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΛ& ΕΠΑΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΤΟΜΙΚΩΝ


Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter