Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό κατά την οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγεί ο αντιπρόσωπος της ΕΛΟΤ στην Ελληνική Ολυμπιακή επιτροπή. Την τελευταία τετραετία, αντιπρόσωπος ήταν ο Μιχάλης Φυσεντζίδης.

Αναλυτικά η πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων μελών της ΕΛ.Ο.Τ

«Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και μετά από απόφασή του, καλεί τα μέλη με δικαίωμα ψήφου της ΕΛ.Ο.Τ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο – Πολυχώρος Αιγάλεω, Αττικής (οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 20). Η ψηφοφορία θα λήξει στις 14:00 μ.μ..

ΘΕΜΑΤΑ

1.Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2.Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017

3.Διαγραφή σωματείων

4.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

5.Εκλογή ενός αντιπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο χώρο, στις 11:00 π.μ., με τα ίδια θέματα και η ψηφοφορία θα λήξει στις 15:00 μ.μ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αντιπρόσωποί σας, μπορούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση επιδεικνύοντας στην είσοδο της αίθουσας το δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Στην συνέχεια θα παραδίδεται στους αντιπροσώπους το δελτίο αναγνώρισης της Ομοσπονδίας, το οποίο πρέπει να έχουν φανερά αναρτημένο στο πέτο τους σε όλη την διάρκεια της Γ.Σ.

Κάθε σωματείο – μέλος της ΕΛ.Ο.Τ. εκπροσωπείται στην Γ.Σ. με έναν Τακτικό αντιπρόσωπο ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του και έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανά του και είναι μέλος του σωματείου. Κάθε σωματείο – μέλος διαθέτει μόνο μία ψήφο στην Γ.Σ. (άρθρο 6 παρ. 2,3,5 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Τ.)

Ο διορισμός των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΛ.Ο.Τ. για την νόμιμη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο τουλάχιστον (-12-) δώδεκα ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της (άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Τ.) δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Σε περίπτωση μη διορισμού νέων αντιπροσώπων προς την ΕΛ.Ο.Τ. δεν ισχύει αυτόματα ο προηγούμενος διορισμός αλλά ισχύουν οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου.

Αντιπρόσωπος σωματείου – μέλους που επιθυμεί την εκλογή του ως τακτικός αντιπρόσωπος ή αναπληρωτής, για την εκπροσώπηση της ΕΛ.Ο.Τ. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, πρέπει απαραίτητα να υποβάλλει έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Τ., τέσσερις (-4-) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Στην έγγραφη αίτησή του ο αντιπρόσωπος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα, με ποινή μη αποδοχής της, τα πλήρη στοιχεία του, το σωματείο – μέλος που εκπροσωπεί, τη θέση για την οποία θέτει υποψηφιότητα (δηλαδή τακτικός αντιπρόσωπος ή αναπληρωτής της ΕΛ.Ο.Τ. στην Ε.Ο.Ε.), καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 17 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Τ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

– Οι αντιπρόσωποι του σωματείου σας, θα ειδοποιηθούν με δική σας ευθύνη.

– Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη αντιπροσώπους.

– Είναι άκυρη η εκπροσώπηση σωματείων από αντιπροσώπους οι οποίοι είναι προπονητές ή διαιτητές ή αθλητές.

gs-taktiki-sineleusi-elot

Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter