Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν έναν “εκπαιδευμένο” γονέα;

Αναζητώντας τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες ο αθλητισμός θα εξελιχθεί σε ένα θετικό πλαίσιο ανάπτυξης, το κυρίαρχο στοιχείο θεωρείται η στάση των γονέων. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που συνθέτουν έναν "εκπαιδευμένο" γονέα;