Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Το σαββατοκύριακο 23-24 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το Κύπελλο «Γιώργος Βόλαρης» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2019 και ότι έχουν προβεί στην απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α.

2. Τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός Κουπ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να φέρει επικύρωση από το σωματείο.

3. Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι Νταν, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός Νταν στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του/της. Η καταχώρηση του βαθμού Νταν, θα πρέπει να έχει σφραγίδα της ΕΛ.Ο.Τ.

4. Οι γεννηθέντες αθλητές – αθλήτριες του έτους 2002, σε περίπτωση που επιθυμούν, θα μπορούν να δηλωθούν στην κατηγορία Ανδρών – Γυναικών και Εφήβων – Νεανίδων, καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο και για τις δύο κατηγορίες.

5. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ θεωρημένη από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε περίπτωση που η θεώρηση της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ είναι από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, αυτοί θα πρέπει να έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και πέραν της σφραγίδας και υπογραφής υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφουν τον Ατομικό Αριθμό Πιστοποίησής τους.

6. Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες, προπονητές, αρχηγοί ομάδων καθώς και όποιος δηλωθεί στο TPSS με ιδιότητα από τον σύλλογο, θα πρέπει υποχρεωτικά σύμφωνα με οδηγία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (W.T.F.), να είναι κάτοχος της Παγκόσμιας Κάρτας Global Athletic License – G.A.L.. ή Global Official License – G.O.L.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη:


 Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter