Εθισμός στο Διαδίκτυο

Ως κύρια χαρακτηριστικά, κατάταξης μιας συμπεριφοράς χρήσης του Διαδικτύου, ως εθισμένης, επιστημονικά έχουν οριστεί τα εξής:

Χυμοί φρούτων και παιδιά: Καλή επιλογή;

Τα παιδιά, ειδικά το καλοκαίρι, καταναλώνουν άφθονους χυμούς φρούτων. Στην πλειοψηφία τους είναι συσκευασμένοι, αφού είναι εύκολοι στη μεταφορά τους, και επιπλέον διατίθενται σε πολλές γεύσεις.