Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν έναν “εκπαιδευμένο” γονέα;

Αναζητώντας τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες ο αθλητισμός θα εξελιχθεί σε ένα θετικό πλαίσιο ανάπτυξης, το κυρίαρχο στοιχείο θεωρείται η στάση των γονέων. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που συνθέτουν έναν "εκπαιδευμένο" γονέα;

Bullying και ψυχική υγεία

Όλοι γνωρίζουμε τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία ενός παιδιού όταν αυτό κακοποιηθεί από ενήλικο συγγενή ή άτομο του περιβάλλοντος.